UAB „Termas“ turi akredituotos Pastatų sandarumo bandymų laboratorijos statusą. Akredituotas sandarumo testas reikalingas sertifikuojant A, A+, A++ ir pasyvius namus.

Mūsų akreditacijos pažymėjimą galite rasti: http://www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos-449

Nuo 2014 m. esame įsteigę „Pastatų sandarumo bandymų laboratoriją“. Turime įdiegę Kokybės vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimo, bandymų ir bandymo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2018)“. Nuo 2015 m. mums suteiktas akredituotos Pastatų sandarumo bandymų laboratorijos statusas.

Siekdami suvienyti mūsų bendrovės laboratorijos pastangas rezultatyviai veiklai, mes įsipareigojame:

  • atitikti LST EN ISO 17025:2018 standarto reikalavimus, nuolatos prižiūrėti, tobulinti ir koreguoti vadybos sistemą;
  • atlikti bandymus, tenkinančius klientų poreikius, neperžengiant kompetencijos ribų;
  • profesionaliai ir kokybiškai atlikti pastatų sandarumo bandymus akredituotoje srityje;
  • kad visi darbuotojai, susiję su bandymų atlikimu, susipažinę su vadybos sistemos dokumentuose išdėstytais reikalavimais, bei nuolatos juos taiko savo kasdieniniame darbe;
  • palaikyti kokybės sistemą, kuri užtikrintų stabilių kokybiškų rezultatų gavimą;
Pastato paskirtisPastato energinio naudingumo klasėOro kaita pastate, n50.N, (1/h)
Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymoC2
B1.5
A1
A+; A++0.6
Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų, sporto, transporto, specialioji ir poilsioC; B2
A1.5
A+; A++1

A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų (jų dalių) sandarumas turi būti išmatuotas. Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą.

C ir B energinio naudingumo klasės pastatams oro apykaitos pastaten50vertė (h-1) gali būti apskaičiuota pagal Reglamento 2 priedo 26.1 papunkčio reikalavimus; ji neturi būti didesnė už nurodytą 10 lentelėje. Jei apskaičiuotoji sandarumo vertė neatitinka 10 lentelės reikalavimų, turi būti atlikti pastato sandarumo matavimai pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] nurodytą bandymų metodą. Jei išmatuotas pastato sandarumas neatitinka 10 lentelės reikalavimų, pastato negalima priskirti C arba B energinio naudingumo klasei.

Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus akredituotos laboratorijos.

Pastatų (jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta Reglamento 2 priedo XXVII skyriuje.