Vienose iš išorinių pastato durų sumontuojama orui nelaidi konstrukcija su ventiliatoriumi slėgių skirtumui sukelti.

Užsandarinamos natūralios traukos vietos - vėdinimo sistema, vėdinimo angos, kanalizacija. Uždaromi išoriniai langai ir durys.

Testas pradedamas pučiant orą į pastato vidų. Taip sukeliamas slėgis pastato viduje. Perteklinis oras pradeda veržtis pro nesandarumus į lauką. Diagnostinė programa atlieka skaičiavimus ir fiksuoja reikšmes.

Antrame testo etape vyksta atvirkštinis procesas. Oras išpučiamas iš namo sudarant žemesnį nei atmosferinį slėgį. Suskaičiuojamas abiejų etapų vidurkis ir gaunamas pastato sandarumo rodiklis.

Dūmų testo ir termovizoriaus pagalba surandamos nesandarios vietos pastate. Vėjo greičio matuokliu įvertinamas defektų lygis. Įvertinamas bendras nesandarumų lygis ir defektų ištaisymo galimybė bei poreikis.

Klientui pateikiama detali ataskaita su atliktais skaičiavimais ir gautais sandarumo rodikliais. Ataskaitoje nurodomos nesandarios pastato vietos ir pateikiamos išvados.